VOIP

VOIP چيست؟

VoIP( برگرفته از Voice over internet protocol ) به معنای (انتقال همزمان مکالمات تلفنی بر روی یک شبکه دیتا) که با نام IP تلفنی نیز از آن یاد می شود ، امکان استفاده از اینترنت برای مکالمات تلفنی را فراهم می نماید . مقدمه: ارتباطات یکی از نیازهای حیاتی بشریت است و انسان همواره به[…]