مشتريان ما

 

 

 

 

فهرست برخی موسسات و شرکتهایی که افتخار ارائه خدمات داشته ایم:

1 بهداشت و درمان صنعت نفت البرز 2 اداره کل کتابخانه هاي عمومي استان البرز
3 شرکت کاله شعبه شهريار 4 کارخانجات صنعتی اتمسفر
5 مجتمع فني تهران نمايندگي كرج 6 مجتمع فني تهران شعبه فرديس
7 مديريت جهاد دانشگاهي استان البرز 8 جهاد دانشگاهی هنر شعبه کرج
9 كميته امداد امام خميني كرج 10 فروشگاههای زنجیره ای “خانه و کاشانه “
11 كميته امداد امام خميني استان البرز 12 صنايع غذايي مهگل
13 بيمارستان مريم 14 رنگ الوان
15 درمانگاه آل ياسين 16 آرين پلاسما
17 بيمه سامان مديريت استان البرز 18 توسعه نیروگاهها
19 توان سازان 20 شرکت سپید گل
21 مبلمان سینمایی البرز 22 مهرآفرید
23 بيسكويت جمانه 24 تامين اجتماعي شهريار
25 كلينيك دندانپزشكي طالقاني 26 لپ لپ
27 شهر نوين 28 استخر پاسارگاد
29 دناکو 30 ايران هورس
31 شركت وجين 32 مركز توانبخشي مادر
33 رستوران KFC 34 ببك
35 زرين خوشه 36 نشاسته البرز
37 دكاموند 38 دبيرستان فرزانگان كرج
39 تکبافت 40 مجتمع كشاورزي پدم
41 رستوران اركيده 42  صنا اوج
43
بيمه ميهن سرپرستي استان البرز
44 پدروسافت
45 آموزشگاه زبان راه كيش 46 موسسه علمي رحماني
47 بيمه آسيا 48
بيمه پارسيان سرپرستي استان البرز
49 اورند پلاستیک 50 پنجره باران