دوره‌هاي آموزشي

آموزش نصب و برنامه ريزي سانترال پاناسونيك

آموزش سانترال پاناسونيك

ارتباطات تلفني و شبكه سازي آن از اركان اصلي هر گروه كاري اعم از شركتها، كارخانجات، دفاتر و سازمانها ميباشد. و وجود افراد متخصص جهت نصب ، برنامه‌ريزي و سرويس و نگهداري مراكز تلفن براي اين مراكز بسيار ضروري است. كه همين مسئله موجب شده كه نصب و برنامه ريزي مراكز تلفن شغلي تخصصي و پردرآمد به حساب آيد.

در اين راستا گروه مخابراتي فراگر با بهره گيري از دانش متخصصين مخابرات و IT و با پشتوانه تجربيات عملي در زمينه نصب مراكز تلفن صدها شركت و سازمان اقدام به برگزاري دوره هاي آموزش نصب و برنامه ريزي مراكز تلفن سانترال كم ظرفيت و پر ظرفيت پاناسونيك نموده است.

  • آموزش طراحي، نصب، برنامه‌ريزي و سرويس و نگهداري مراكز تلفن آنالوگ و ديجيتال پاناسونيك
  • آموزش اصول مخابراتي و زيرساختهاي مراكز تلفن و پستهاي MDF
  • برگزاري دوره هاي خصوصي، نيمه خصوصي و گروهي مراكز تلفن سانترال پاناسونيك
  • برگزاري دوره‌هاي آموزشي در محل شركت و سازمان شما در تمامي نقاط ايران
  • تشكيل كلاسهاي آموزشي در دفتر ” گروه مخابراتي فراگر “
  • آموزش انواع مراكز تلفن سانترال پاناسونيك اعم از:              TE308 – TE616 – TA308 – TA616 – TEA308 – TES824 – TEM824 – TDA100 – TDA100D – TDA200 – TDA600 – TDE100 – TDE200 – TDE600