سرويس و نگهداري

پشتيباني سانترال

  • عقد قرارداد ساليانه سرويس و نگهداري مراكز تلفن سانترال با ادارات، كارخانجات، شركتها و سازمانهاي دولتي و خصوصي
  • تعهد پيمانكار جهت انجام خدمات مورد نظر كارفرما در اسرع وقت
  • بازديد هفتگي از مراكز تلفن و جلوگيري از بروز اشكال در آنها
  • ارائه مستندات خطوط تلفن شهري و داخلي
  • انجام كليه امور عيب يابي، تعميرات، وصل خطوط و برنامه ريزي مراكز تلفن سانترال
  • آسودگي خاطر كارفرما در هنگام بروز اشكال يا اختلال در ارتباطات تلفني