كدهای برنامه ریزی سانترال TEA308 ، TES824 و TEM824

تذكر: در اینجا كدهای اصلی برنامه ریزی سانترال آورده شده و توصیه میشود از وارد كردن كدهای دیگر خودداری نمایید.

ابتدا جهت وارد شدن به برنامه ریزی به این صورت عمل كنید

PROGRAM + *# +1234

نكته: عدد 1234 پسورد پیش فرض سیستم میباشد و در صورت تغییر پسورد باید پسورد تنظیم شده را بجای آن قرار داد

توجه:

1- جهت تغییر حالت از كلید AUTO ANS استفاده نمایید

2- جهت ذخیره کردن تنظیات هر كد از كلید AUTO DIAL استفاده نمایید

3- جهت خروج از یك كد و وارد نمودن كد جدید از كلید HOLD استفاده نمایید

كدهای برنامه ریزی سانترال:

000 تنظیم ساعت وتاریخ Day/Time Set
006 انتخاب حالت تنظیم اتوماتیك و یا دستی بودن حالت روز و شب Day/Night Mode
حالت تنظیم اتماتیك: دستگاه سانترال به صورت اتوماتیك به حالت روز و شب میرود Man
حالت تنظیم دستی : دستگاه سانترال به صورت دستی به حالت روز و شب میرود Auto
007 انتخاب ساعات شب و روز در حالت اتوماتیك Day/Night Time
009 تغییر دادن کد های دسترسی به خط شهری و تماس با اپراتور
011 ثبت شماره ها در شماره گیری سریع Speed Dial Name
111 انتخاب حالت موزیك پشت خط Hold Music
در صورت انتخاب موزیك بیرونى باید خروجی یك دستگاه صوتی بیرونی را به ورودی دستگاه سانترال متصل كرده
212 تنظیم تایم قطع اتصال در حالت تنظیم تایمر CO Duration Limit
613 فعال کردن تایمر بر روی داخلی ها
302 بستن دو صفر
303 بستن صفر
400 فعال و غیر فعال كردن خطوط ورودی شهری CO Connection
401 شماره گیری در حالت تن و پالس ‍CO Dial Mode
405 دسترسی به خط ورودی در حالت روز Day Out CO
406 دسترسی به خط ورودی در حالت شب Night Out CO
407 دسترسی به خط ورودی در حالت وقت صرف ناهار Lunch Out CO
408 زنگ خور خط ورودی در حالت روز Day In CO
409 زنگ خور خط ورودی در حالت شب Night In CO
410 زنگ خور خط ورودی در حالت وقت صرف ناهار Lunch In CO
414 مرتبط به اپراتور خودكار در حالت روز CO Day/Mode
415 مرتبط به اپراتور خودكار در حالت شب CO Night/Mode
416 مرتبط به اپراتور خودكار در حالت وقت صرف ناهار CO Lunch/mode
500 مرتبط به اپراتور خودكار Disa dial Mode
501 مرتبط به اپراتور خودكار Disa Built-In
503 مرتبط به اپراتور خودكار : دریافت اتوماتیك فكس FAX Connection
506 مرتبط به اپراتور خودكار : در صورت اشغال بودن داخلی مورد نظر
601 محدود كردن خطوط داخلی در حالت روز ( صفر بند و دو صفر بند ( Day Tool Restr
602 محدود كردن خطوط داخلی در حالت شب ( صفر بند و دو صفر بند( Night Tool Restr
603 محدود كردن خطوط داخلی در حالت شب ( صفر بند و دو صفر بند( Lunch Tool Restr
900 فعالسازی كالر آی دی CID Assign
910 تنظیم نوع كالر آی دی CID Type
628 تنظیم كالر آی دی

گروه مخابراتی فراگر

فروش ، نصب و برنامه ریزی مراكز تلفن سانترال پاناسونیك

www.faragar.com

نوع مطلب :
برچسب ها : كدهای برنامه ریزی سانترال آنالوگ، برنامه ریزی سانترال TES824، برنامه ریزی سانترال TEM824، برنامه ریزی سانترال TEA308،
لینک های مرتبط : مركز تخصصی فروش و نصب سانترال پاناسونیك،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *